Måndag-Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-16.00
Lördag Sommarstängt
Söndag Sommarstängt

Öppettider

Vardagar: 10-17
Lördagar: 10-14


Välkommen!
 

 

Fakta om gasol till din husbil

Som husbilsägare vet du hur viktig gasolen är som drivmedel för värme och köksmaskiner. Det är förutom dess praktiskhet också väldigt säkert om du sköter det på rätt sätt. I denna artikel får du reda på allt du behöver veta om gasol från ett husbilsperspektiv.

gasol till husbilen

Gasol, vad är det egentligen?

Först och främst kan man ställa sig frågan; vad är egentligen gasol? Generellt sett kan man säga att det rör sig om de båda kolvätena propan och butan, som vid rumstemperatur och normalt tryck befinner sig i gasform. Här i Sverige använder vi mestadels propan för våra återfyllningsbara gasolbehållare medans butan är vanligt ute i Europa. När gasen fylls på i gasolbehållaren övergår den p.g.a. komprimeringen till flytande form. För er som är nyfikna på skillnaden mellan propan och butan, kan man kort säga att de olika gaserna hanterar låga temperaturer på skilda sätt. Butan klarar inte temperaturer under nollstrecket medans propan skall fungera ända ned till -43°C.

Husbilens drivmedel - Gasol

Det finns mycket som talar för gasol vad gäller användning som bränsle till din husbil. Vid förbränning uppstår ingen missfärgande sot, och då förbränningen är designad att vara fullständig är det bara koldioxid och vatten (i form av ånga) som blir kvar som restprodukter. Man kan tycka att den eller de (vanligtvis är det två) flaskorna gasol man har med sig på husbilssemestern verkar lite, men deras rika energiinnehåll är ytterligare en av anledningarna att gasol är så uppskattat som husbilens drivmedel. Jämför man med bensin och diesel får du ut nästan 50% mer energi ur en 11-kilos gasolflaska som ur 11 liter bensin eller diesel.

Säkerhetsrisker med gasol

Gasol har förhållningsvis liten volym i vätskeform och den klassiska 11-kilos gasolflaskan rymmer 22 liter vätska. När gasolen släpps ut och övergår i gas tar den ca 250 gånger så mycket plats som när den är vätska. Det är av denna anledning man alltid skall ha gasolflaskorna stående när man kör. Är gasolbehållaren liggande och skulle läcka vätska är denna mycket mer koncentrerad än vad gas är om flaskan står upp. Det är i detta fallet, när läckan består av vätska och når en viss procent, som gasol blir brandfarlig och explosiv. Även om detta låter skrämmande får man beakta att exempelvis bensin har en ännu lägre explosionsgräns än gasolen. Vi är ju alla medvetna om gasolens starka luft, men många inser nog inte att denna är artificiellt tillsatt för att man lättare ska kunna upptäcka och åtgärda läckage. Långt innan gasolmängden i luften när den farliga gränsen kan man känna av den starka lukten.

Glöm inte att regelbundet kontrollera din gasolanläggning

Låt dig inte skrämmas av de risker vi beskrivit ovan, då gasol jämfört med andra drivmedel är väldigt ren, trygg och enkel att sköta. Det är upp till dig som individ att inte slarva och se till att gasolanläggningen tas om hand på rätt sätt, samt att varje år låta en fackkunnig se över din anläggning och göra de test som är rekommenderade vid gasolhantering (främst täthetskontroll). På så vis kan du kringgå problemen redan innan de uppstår och njuta av husbilssemestern utan att behöva oroa dig.

De olika typerna av kontroll av gasolanläggning:

  • Täthetskontroll - Test som utförs med tre gånger så högt tryck som din gasolanläggning normalt använder. Denna utförs med speciell utrustning och är helomfattande för ditt gasolsystem. Det tar ca 10 minuter att utföra detta test och det skall vara konstant tryck. Att årligen göra detta test med hjälp av fackkunnig med rätt utrustning är en grundpelare till en säker gasolanläggning.
  • Läckagetest - Ett läckagetest är ett enkelt sätt att kontrollera gasolflaskan när du byter till en ny, och utförs med en så kallad läckagetestare som du sätter in i din husbil. Det skall göras vid det tryck som används vid normal användning av gasolanläggningen och så länge det inte bubblar så finns ingen läcka. Bilprovningens kontroll är i princip en något mer avancerad version av läckagetestet.
  • Provtryckning - En mer omfattande säkerhetskontroll som vanligvis bara utförs vid nyinstallation eller större renovering av din gasolanläggning. Har vissa likheter med täthetskontrollen då man använder samma utrustning och detta också kräver fackkunnig personal. Skillnaden är att trycket här är 10 gånger så högt, vilket motsvarar 30 gånger det tryck du som husbilsägare använder.
Husbilar Pukavik 2014-04-01

 

Articles related to Fakta om gasol till din husbil